Η εταιρεία κάνει την εμφάνιση της το 1952. Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, αναπτύσσεται γύρω από την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών και την λογιστική τήρηση των βιβλίων των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό είναι το διευρυμένο φάσμα παροχής των υπηρεσιών μας στους κλάδους της εμπορίας, της μεταποίησης, του τουρισμού, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των εξαγωγικών και εισαγωγικών μονάδων όσο και στην εξειδίκευση στον αγροτικό κλάδο. Η μεγαλύτερη όμως επανάσταση της εταιρείας, λαμβάνει χώρα στον τομέα της Φορολογίας Εισοδήματος όπου όλες μας οι υπηρεσίες επανασχεδιάστηκαν στα μέτρα του πολίτη.

Ευελπιστώντας ότι θα βρείτε το υλικό ενδιαφέρον, σας καλούμε να διεξέλθετε τις επιμέρους θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας μας για να γνωρίσετε εκτενώς το έργο που επιτελούμε.

“Στόχος μας, ήταν, είναι και παραμένει η επίτευξη των δικών σας στόχων.”

24210 80042 | 24210 66437 | 6948360714 | Copyright 1952-2024 - The Charalampous Company - Produced by The Charalampous Company