24210 80042

24210 66437

Γενικές Πληροφορίες: info@charalampous.gr

Τμήμα Μεγάλων Επιχειρήσεων

Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Μιλτιάδης

email: miltos@charalampous.gr

Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος

Υπεύθυνη: Σακαβάλα Ιωάννα

email: ioanna@charalampous.gr

Τμήμα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Υπεύθυνη: Γιαννουσά Ντίνα

email: ntina@charalampous.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Υπεύθυνη : Πορταρίτης Απόστολος

email: apostolis@charalampous.gr