Για περισσότερο από 70 έτη υπηρετούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που όλο και περισσότερο αναθέτουν την κάλυψη των αναγκών του λογιστηρίου τους σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή – φοροτεχνικό. Τα πλεονεκτήματα πάρα πολλά και ασύγκριτα.

Παρέχοντας πλήρη κάλυψη από ειδικευμένα στελέχη, η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις, υπερωρίες κ.λπ., με αποτέλεσμα  το κόστος να είναι μικρότερο από το κόστος πρόσληψης μόνιμου εσωτερικού λογιστή.

Η συνεργασία με το γραφείο μας αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν την επιχείρησής σας.

Με εξειδικευμένους συνεργάτες σε λογιστικά – φορολογικά – εργατικά – ασφαλιστικά θέματα, καθώς επίσης και με μια πληθώρα εξωτερικών συνεργατών: Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ασφαλιστών, Μηχανικών, Προγραμματιστών, μπορούμε να δώσουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ελληνική Επιχείρηση.

Λογιστικά – Φορολογικά:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση – μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
 • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας)  
 • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Μηνιαία – Τριμηνιαία – Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών – report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.
 • Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές
 • Συστάσεις – Μεταβολές – Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων
 • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου  
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
 • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης

Νομικές Υπηρεσίες:

Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

 • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)
 • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)
 • Μισθωτικών διαφορών
 • Εθνικού κτηματολογίου
 • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών
 • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση – πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο

Ελεγκτικές υπηρεσίες:

(τακτικός φορολογικός έλεγχος, προσωρινός φορολογικός έλεγχος, προληπτικός φορολογικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, κλπ.)

Συμβουλευτικές διοικητικές υπηρεσίες  business plan

24210 80042 | 24210 66437 | 6948360714 | Copyright 1952-2023 - The Charalampous Company - Produced by The Charalampous Company